REGULATION


# File Action
1 मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२
2 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
3 हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६