बन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको बैठक सम्पन्न


: Dec. 30, 2020, 9:07 a.m.
: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक

लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्जको आयोजनामा निकुन्ज अन्तर्गत रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बन्यजन्तु अपराध न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुको संलग्नतामा जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको बैठक सम्पन्न गरियो |

Latest News


 • गोसाईकुण्ड पदमार्गमा रहेका होटल/ल…

  Read more
 • २६औं वन्यजन्तु सप्ताह, २०७८

  Read more
 • लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको ४५ औं ब…

  Read more
 • गोसाइकुण्ड पदमार्ग सरसफाई कार्यक्रम…

  Read more