बन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको बैठक सम्पन्न


: Dec. 30, 2020, 9:07 a.m.
: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक

लामटाङ राष्ट्रिय निकुन्जको आयोजनामा निकुन्ज अन्तर्गत रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बन्यजन्तु अपराध न्युनिकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुको संलग्नतामा जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको बैठक सम्पन्न गरियो |

Latest News


  • गोसाइकुण्ड पदमार्ग सरसफाई कार्यक्रम…

    Read more